Sådan har vi målt

Danmarks Statistik har foretaget indsamling af surveydata i perioden fra november 2013 til februar 2014.

Danmarks Statistik har kontaktet 11.270 borgere, heraf har 7.066 borgere deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 62,7 pct. Nedenfor kan du downloade spørgeskemaet for undersøgelsen.

Københavns politi har leveret data over antallet af anmeldelser i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Disse anmeldelser kategoriseres i kriminalitetstyperne vold og trusler, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk og chikane. Der medtages både anmeldelser fra borgere til politiet og politiets egne registreringer.

Nedenfor kan du læse om, hvordan Danmarks Statistik har indsamlet data og få information om politiets gerningskoder.